Boklansering – Aurland 29. november

Boklansering – Aurland 29. november

Forfattar Dag H. Nestegard er ute med den nye boka «Vegar gjennom fjell». Vegar gjennom fjell Dette er historia om norske tunnelar, og samstundes ei forteljing om modernisering av landet fram mot vår tid. I denne boka ser vi nærare på sju tunnelar som har forandra kvardagen til folk. Den første er Gravhalsen på Bergensbana, som var ein ingeniørteknisk sensasjon i samtida. Den andre, Spiralen i Drammen, svingar omkring sin eigen akse sju vender oppover i fjellet. Vardøtunnelen i Finnmark er landets første undersjøiske. Fløyfjellstunnelen i Bergen er med…

Les mer Les mer

NRK- radio

NRK- radio

Forfattar Dag H. Nestegard snakka om Kinnaspelet i NRK God ettermiddag Sogn og Fjordane 18.06.2019. Han er invitert til å opne spelet komande laurdag. Bakgrunnen er den historiske romanen han har skrive om Kinn, «Songen frå Toledo». Lytt til sendinga her. Intervjuet startar cirka 01.35 og 01.44.